Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống điện năng lượng mặt trời

longvu.net 23/07/2019
mau-bien-ban-nghiem-thu-he-thong-dien-nang-luong-mat-troi

 

   Hiện nay, các dự án về đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước cũng đã bắt đầu chú trọng đến việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ngoài việc phục vụ trực tiếp cho các phụ tải công cộng như đèn chiếu sáng ngoài sân vườn,đèn chiếu sang khu bảo vệ,điện phục vụ cho hệ thống camera an ninh,cho động cơ cửa, máy bơm nước thì Hệ thống Điện năng lượng mặt trời còn được hòa lưới cấp trực tiếp cho các phụ tải của khối văn phòng, khu sản xuất….

    Như vậy đây là một hệ thống gần như độc lập trong lĩnh vực đầu tư, theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP  ban hành ngày 20/5/2015 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì phạm vi áp dụng là các công trình có vốn nhà nước chiếm trên 30% ( vốn nhà nước được hiểu là vốn do chủ đầu tư là của nhà nước bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất ) Ngoài ra còn khuyến khích áp dụng đối với tất cả các công trình vốn tư nhân ,vốn doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh bởi nghị định 46.

      Đối với các dự án có vốn nhà nước, trước khi triển khai hạng mục lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời thì nhà thầu thi công phải có Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã  được Chủ đầu tư phê duyệt,  Hợp đồng kinh tế và các văn bản liên quan khác. Chủ đầu tư khi quyết định đầu tư hệ thống Điện năng lượng mặt trời cũng phải có văn bản thỏa thuận với điện lực sở tại về việc mua bán điện theo đúng tinh thần của thủ tướng chính phủ chỉ đạo, mẫu Hợp đồng mua bán điện cũng theo mẫu của bên Điện lực cung cấp. Hồ sơ chất lượng của công trình (trong đó có hệ thống Biên bản nghiệm thu) nhằm phục vụ cho công tác Quản lý chất lượng của Chủ đầu tư,  phục vụ cho các công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, kiểm toán dự án đầu tư sau khi công trình đã hoàn thành.

Biên bản nghiệm thu về về hạng mục lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời bao gồm các biên bản sau : ( Ở đấy ta ví dụ CĐT đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 20KW).

1.Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm,thiết bị chế tạo sắn trước khi đưa vào sử dụng.

2.Biên bản nghiệm thu công việc lắp đặt ( Bao gồm các nội dung công việc lắp đặt như lắp đặt hệ thống giá đỡ pin ,lắp đặt Pin,lắp đặt Inverter, lắp đặt ắc -quy, đấu nối dây dẫn, đấu nối tủ điện, kết nối với điện lưới….).

3. Biên bản nghiệm thu lắp đặt Tĩnh thiết bị

4. Biên bản nghiệm thu chạy thử đơn động không tải

5. Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải

6. Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động có tải

7. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.

Mẫu Biên bản nghiệm thu hệ thống Điện năng lượng mặt trời

 

                                    BIÊN BẢN SỐ: 01/2018/BTNMT-LV

                       NGHIỆM THU VẬT LIỆU, THIẾT BỊ,

     SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO  SỬ DỤNG

 

Gói thầu G1: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời hòa lưới, công suất 20KW.

Dự án:     Trụ sở Bộ TNMT

Địa điểm:  Ghi rõ địa điểm của dự án

1. Thiết bị/Cụm thiết bị được nghiệm thu:

TT

Tên thiết bị

Nguồn gốc,

xuất xứ

Ký mã hiệu sản phẩm

Kết quả kiểm tra

A

Cung cấp , lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời 20KW cho Trụ sở chính

1

 Tấm pin NLMT 370W

VSUN

370-72M

Đạt

2

 Inverter 3 pha

INVT

BG-12-60kW

Đạt

3

Tủ điện đồng bộ

Long Vũ

SOLAR LV

Đạt

4

    Dây cáp treo

Cadisun

Cu /XLPE/PVC  3x10+ 1x 6

Đạt

5

Giá đỡ pin, kẹp, phụ kiện

VN

Vật liệu không rỉ

Đạt

(Về số lượng cụ thể như theo danh mục đính kèm của biên bản )

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

A. CHỦ ĐẦU TƯ: Bộ TNMT

Đại diện là:

1. Ông:  ………………                    Chức vụ: …………..

2. Ông :……………….                    Chức vụ: …………..

3. Ông :………………                     Chức vụ: …………..

B. ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT:  Công ty Cổ phần  tư vấn và Xây dựng Việt Nam.

Đại diện là:

1. Ông: …………………                  Chức vụ: …………..

2. Ông: ……………                            Chức vụ: Cán bộ Tư vấn giám sát

C. BÊN NHÀ THẦU: Công ty CP Đầu tư XD và TM Long Vũ

Đại diện  là:

1. Ông: …………………...             Chức vụ: Giám đốc

2. Ông: …………………..               Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật

3. Ông: ……………………            Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu      

Bắt đầu:  ….h….   ngày …. tháng .…. năm 2018

Kết thúc: ….h….   ngày …. tháng ….. năm 2018

Địa điểm: Ghi rõ địa điểm tại công trình

4. Đánh giá về vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn:

a/ Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng kinh tế số: ………. và các phụ lục hợp đồng kèm theo

-Hồ sơ dự thầu của nhà thầu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số …….;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ số .........

- Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ)

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

- Chứng chỉ kiểm định

-Các tài liệu hướng dẫn sử dụng có liên quan đến sản phẩm

b) Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu: 

Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng số lượng, chủng loại, model, nguồn gốc xuất xứ và các phụ kiện đi kèm.

c) Các ý kiến khác: Không

5. Kết luận

Các bên đồng ý nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng thuộc hợp đồng số ……ngày tháng …. năm 2018 và cho phép nhà thầu tiến hành lắp đặt.

Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

   

ĐẠI DIỆN CĐT       ĐẠI DIỆN TVGS        ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TC

 

 

                                   (Ký, ghi rõ họ tên cả 3 Thành phần)

*  Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc: Ở nội dung BBNT công viêc thì ta nên chia thành 3 hoặc 4 Biên bản gì đó  vì các công việc này sau khi lắp đặt xong khoảng vài hạng mục thì phải có ngay BBNT thì mới tiếp tục được các công việc khác.

 

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        ------***------

                                                                    Hà nội, ngày      tháng      năm 2018

                                                      BIÊN BẢN SỐ: 02/2018/BTNMT-LV

                                             NGHIỆM THU CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT                                                                                                                      

Gói thầu G1: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời hòa lưới, công suất 20KW.

Dự án:     Trụ sở Bộ TNMT

Địa điểm: Ghi rõ địa điểm của dự án

1. Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu lắp đặt giá đỡ Pin mặt trời, Nghiệm thu lắp đặt Pin, đấu nối dây dẫn.

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

A. CHỦ ĐẦU TƯ: Bộ TNMT

Đại diện là:

1. Ông:  ………………                    Chức vụ: …………..

2. Ông :……………….                    Chức vụ: …………..

3. Ông :………………                     Chức vụ: …………..

B. ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT:  Công ty Cổ phần  tư vấn và xây dựng Việt Nam

Đại diện là:

1. Ông: …………………                  Chức vụ: …………..

2. Ông: ……………                            Chức vụ: Cán bộ Tư vấn giám sát

C. BÊN NHÀ THẦU: Công ty CP Đầu tư XD và TM Long Vũ

Đại diện  là:

1. Ông: …………………...             Chức vụ: Giám đốc

2. Ông: …………………..               Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật

3. Ông: ……………………            Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu      

Bắt đầu:  ….h….   ngày …. tháng .…. năm 2018

Kết thúc: ….h….   ngày …. tháng ….. năm 2018

Địa điểm: Ghi rõ địa điểm tại công trình

4. Đánh giá về công việc lắp đặt:

a/ Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng kinh tế số: ………. và các phụ lục hợp đồng kèm theo

- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được CĐT phê duyệt.

- Hồ sơ dự thầu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số …….;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ số .........

- Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ)

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

- Biên bản nghiệm thu số 01: Vật liệu , thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng.

- Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất có liên quan đến sản phẩm

- Nhật ký thi công

b) Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu: 

c) Các ý kiến khác: Không

5. Kết luận :

Đồng ý nghiệm thu  công việc lắp đặt  thiết bị, cho phép Nhà thầu triển khai các công việc tiếp theo.

Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

 

ĐẠI DIỆN CĐT        ĐẠI DIỆN TVGS       ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TC

 

 

                                    (Ký , ghi rõ họ tên cả 3 Thành phần)

     Do bài viết dài nên chúng tôi chỉ có thể đưa lên đây 2 mẫu Biên bản nghiệm thu hệ thống Điện năng lượng mặt trời  điển hình về thi công lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời, các bạn có thể tải Link các mẫu BBNT tiếp theo ở phía dưới bài viết. Lưu ý đây là mẫu do nhà thầu tự Biên soạn căn cứ vào Nghị định 46 và đã được Tư vấn giám sát và Chủ đầ tư chấp thuận. Khi nghiệm thu Hệ thống Điện năng lượng mặt trời  thì phải có đầy đủ bộ biên bản nghiệm thu này, ngoài ra khi xác nhận vào Biên bản chạy thử liên động có tải phải có thêm thành phần là Điện lực sở tại chứng kiến xác nhận và họ cũng chính là đơn vị cung cấp công tơ 2 chiều và hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư .

 Dưới đây là mẫu Giấy đề nghị bán điện mặt trời do EVN ban hành .Chúng ta có thể soạn theo mẫu này để làm việc với Điện lực sở tại.


 

 

 

 

 

 

 

 

Link tải mẫu Biên bản nghiệm thu hệ thống Điện năng lượng mặt trời

Bình luận (4)
binh-luan

Mursore

25/10/2022
Genes for Pancreatic and Duodenal Homeobox 1 Pdx 1, a transcription factor that controls pancreas development and beta cell identity, and Potassium Inwardly Rectifying Channel Subfamily J Member 11 Kcnj11, encoding a voltage gated potassium channel mediating hormone secretion, were not significantly different between genotypes Figure 5A generic cialis online pharmacy
binh-luan

ehisbu

07/05/2022
quinine for lupus hydroxyquine
binh-luan

woogFoole

17/04/2022
Discount Generic Accutane https://bestadalafil.com/ - Cialis Hraeue Pharmacie Viagra Cialis generic cialis cost Fpxhat Viagra Doctissimo Forum Viagra A Paris Kstygj https://bestadalafil.com/ - cialis generic 5mg Dhcfxh Levitra Nexium
binh-luan

phạm thị thương

24/06/2020
xin hỏi công ty nào đang thực hiện quá trình kiểm tra chất lượng điện năng,
VIẾT BÌNH LUẬN